info

prosessimme

Oli kyseessä kotisivut tai painoon menevän lehden suunnittelu ja taitto, on kyseessä projekti jossa on erilaisia vaiheita, joiden kautta pääsemme lopulliseen haluttuun lopputulokseen.

kotisivujen rakentaminen

Ennen sivujen rakentamisvaihetta, selvitämme alkukartoituksen avulla teidän ja asiakkaidenne tarpeet. Yritykselläsi voi olla jo valmiina ideoita, tavoitteita, jonkinlainen visio. Kartoituksessa näitä seikkoja konkretisoidaan selkeämmäksi kokonaisuudeksi

Lähetämme sinulle sähköisesti kyselyn, jonka kautta pääsette pohtimaan mahdollista haluttua värimaailmaa ja ulkonäköä. Ei kuitenkaan tarvitse huolestua, jos teillä ei ole vielä ajatuksia näistä.

Olemme saattaneet puhua jo aikataulutuksesta, mutta tässä vaiheessa sovimme aikamääreestä, milloin haluatte kotisivujen olevan valmis. Aikatauluun vaikuttaa mm. aiotteko tuottaa sisällön sivuille omatoimisesti eli ns. tilattavasta palvelusta. Emme lupaa kuuta taivaalta vaan asetamme yhteistyössä aikamääreen, jossa sivut saadaan tuotettua ja olemme kaikki tyytyväisiä lopputulokseen.

Kun tiedämme raamit, joiden sisälle alamme kotisivuja rakentamaan eli osaamme vastata kysymyksiin, mitä? kenelle? miksi? miten? alkaa suunnitteluvaihe. Tässä vaiheessa sivuja suunnitellaan mahdollisimman pitkälle. Pohditaan mm. painikkeiden ja valikoiden toimintaa. Saatte ensimmäiset vedokset ulkoasusta. Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää, että te asiakkaana tuotte omat mielipiteenne esiin, jotta saamme suunnitelman siihen malliin, että pääsemme varsinaiseen toteutusvaiheeseen yhteisymmärryksessä.

Nyt meillä on jo vahva visio millainen on kotisivujen lopputulos ja alamme luomaan konkreettiset sivusi WordPress-alustalle. Tämän vaiheen lopussa, pääsette itse testaamaan sivujen käytettävyyttä ja toimivuutta. Kun kaikki ovat tyytyväisiä, tehdään vielä loppusilaukset ja viimeistelyt.

On tullut aika julkaista sivut. Tässä vaiheessa some ja Google ovat hyvä ystävämme.

Jotta saatte sivuistanne kaiken hyödyn irti, vaativat ne huomiotanne. Vanhentunut tieto kotisivuilla, ei ole lainkaan hyvä myyntiargumentti. Palvelumme laajuudesta riippumatta, saatte käyttökoulutuksen sivujen muokkaukseen ja ylläpitoon, jotta pystytte itse tekemään tarvittavat muutokset ja päivitykset sivuillenne.

lehden suunnittelu ja taitto

Taittoprosessi on aina samanlainen, oli sitten kyseessä isompi tai pienempi lehtiprojekti, yksittäinen tai toistuvasti ilmestyvä julkaisu.
Taittotyömme ei sisällä koskaan painatusta.

Taittotyö vaatii aina valmistelua ja suunnittelua. Käymme yhdessä läpi tulevan taittotyön perusteellisesti. Onko kyseessä kokonaan uusi ulkoasu vai käytetäänkö jotain olemassa olevaa pohjaa? Kuinka monesta sivusta lehti koostuu. Kun saamme arvion sivumäärästä, osaamme antaa aikamääreen, milloin valmiin materiaalin täytyy olla käytettävissämme ja milloin taittotyö on valmiina oikoluettavaksi, painatukseen tai sähköiseen jakeluun.

Suunnitteluvaiheessa taittotyötä suunnitellaan mahdollisimman pitkälle ulkonäön suhteen. Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää, että te asiakkaana tuotte omat mielipiteenne esiin, jotta saamme suunnitelman siihen malliin, että pääsemme varsinaiseen toteutusvaiheeseen yhteisymmärryksessä. Ulkoasu hyväksytetään aina teillä asiakkailla.

Hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty ja tämä päätee myös taittotyöskentelyssä. Kun ulkoasun lopputulema on suunniteltu, te olette sen hyväksyneet, aloitetaan varsinainen taittotyö. Eli tässä vaiheessa, olette toimittaneet tulevan materiaalin tarkistettuna sekä kuvat ja kuvaajien tiedot, jotka lehteen halutaan. Toteutusvaiheen lopussa tekstit ja kuvat on aseteltu taittoon, siten että se vastaa suunniteltua ulkonäköä.

Kun kaikki lähettämänne sisältö on aseteltu taittoon, saadaan työstä PDF-tiedosto, jonka lähetämme teille tarkistettavaksi. Tässä vaiheessa teemme kaikki tarvittavat muutokset. Kun kaikki ovat tyytyväisiä, tehdään vielä loppusilaukset ja viimeistelyt, jonka jälkeen taitos tehdään lopulliseen PDF-tiedostoon. Taittotyön lopullinen PDF-tiedosto tehdään sen mukaan, miten valmis taittotyö on tarkoitus julkaista. Tässä vaiheessa on hyvä selvittää missä tuote mahdollisesti painetaan ja millaiset määritykset heillä ovat.